Föredrag

Kommande

2013: Föredrag: ”Kaxiga flicknamn och mjuka pojknamn. Förhandling av könsgränser genom förnamnsval.” Åttonde nordiska konferensen om språk och kön, Södertörns högskola, 10–11 oktober 2013.

2013: Föredrag vid Innovationer i namn och  namnmönster. NORNA:s 43e symposium, Högskolan i Halmstad, 6–8 november 2013.

Tidigare konferenser & seminarier

2013: Föredrag: ”Kaxiga flicknamn och mjuka pojknamn. Förhandling av könsgränser genom förnamnsval.” Svenskans beskrivning 33, Helsingfors, Finland, 15–17 maj 2013.

2012: Föredrag: ”Namnval som social handling – metodologiska överväganden och resultat från ett avhandlingsprojekt”. Högre seminarium vid Köpenhamns universitet, 5 oktober 2012.

2011: Plenarföredrag: ”Förnamn i urban miljö” Namn i stadsmiljö. NORNA:s 42 symposium. Helsingfors, Finland, 10–12 november 2011.

2011: Föredrag: ”Choosing a name = choosing identity?” XXIV International Congress of Onomastic Sciences, Barcelona, Spanien, 5–9 september 2011.

2009: Föredrag: ”First name-giving as an act of social identity”, 11th International Pragmatics Conference, Melbourne, Australia, 12-17 juli 2009.

2008: Föredrag: ”Erfarenheter av enkäten som metod inom ett avhandlingsprojekt om namngivning och sociala identiteter”, Svenskans beskrivning 30, Stockholm, Sverige, 10–11 oktober 2008.

2008: Föredrag: ”Adaptation, conservation or something else? The choice of first names in multilingual/multicultural families in contemporary Sweden”, Twenty-third International Congress of Onomastic Sciences, Toronto, Canada, 17–22 augusti 2008.

2007: Föredrag: ”Finns det sociala skillnader i modern förnamnsgivning? Beskrivning av ett forskningsområde”, Den fjortonde nordiska namnforskarkongressen, Borgarnes, Island, 11–14 augusti 2007.

Tidigare populärvetenskapliga föredrag

2011: Föredrag: ”Förnamn – en personlig historia”, öppen föreläsning arrangerad av Svenska Språkvårdssamfundet och Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet, 6 december 2011.

2009: Föredrag: ”Välja namn = välja identitet?”, del av populärvetenskaplig föreläsningsserie arrangerad av Arkivcentrum i Uppsala, 11 november 2009.

2006: Föredrag: ”Ingefrid, Krystyna och några till. Förnamn i skönlitteratur – en spegling av samhället?”, del av populärvetenskaplig föreläsningsserie arrangerad av Humanistiska fakulteten vid Göteborgs universitet, 12–13 november 2005.