Intervjuer i media

Jag sätter stort värde vid "den tredje uppgiften" och deltar gärna i intervjuer och andra informationsuppdrag. Under 2012 deltog jag i ca 20 intervjuer för radio och tidningar. Några av de vanligaste frågorna jag får handlar om:

* Namntrender nu och förr
* Varför ökar antalet ovanliga namn?
* Vilka faktorer avgör föräldrars namnval?
* Namn som social markör
* Namn och identitet
* Könsmönster i namngivning

Kontakta mig om du vill veta mer om namn!