Kontakt

Arbetsplats

Högskolan i Halmstad
Sektionen för humaniora
Box 823, 301 18 Halmstad

www.hh.se/hum

emilia.aldrin@hh.se

Profiler i sociala media

LinkedIn

Academia.edu