Presentation


Kort om mig

Emilia Aldrin*, född 1982 i Kristianstad.
Gift med Viktor Aldrin sedan 2007. Mamma till Efraim. Bor i Halmstad.
* Bytte efternamn i samband med giftermål 2007 från Sturm till Aldrin och heter numera Sturm som mellannamn.

Mitt namn är Emilia Aldrin och jag är filosofie doktor i nordiska språk med inriktning mot namnforskning. Sedan HT 2011 arbetar jag som universitetslektor i svenska språket vid Högskolan i Halmstad. Jag disputerade i april 2011 på Insitutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet med avhandlingen Namnval som social handling. Val av förnamn och samtal om förnamn bland föräldrar i Göteborg 2007–2009. Jag har även publicerat mindre arbeten om bl.a. bruket av namn som stilistiskt medel i litteratur, namnval och skapande av kulturell identitet, samt moderna namntrender. F.n. forskar jag om namnval och skapande av könsroller. HT 2013 startar jag ett utbildningsvetenskapligt projekt om social variation i bedömning av elevers texter i grundskolan.

Intresseområden

Mina forskningsintressen befinner sig inom områdena språksociologi och socioonomastik och handlar om hur människan använder sig av språket för att utforska, skapa, signalera och uppfatta olika slags identiteter (såsom sociala, kulturella, könsrelaterade).

Nyckelord:

* Namnforskning, namngivning, namntrender, personnamn, förnamn, namn och samhälle, namn och identitet, namn i litteratur , namns konnotationer
* Sociolingvistik, språk och samhälle, språk och identitet, språk och kön, samtalsforskning, social positionering
* Svenska med didaktisk inriktning, bedömning av elevtext