Undervisning


Universitet och högskolor
jag undervisat på

Högskolan i Halmstad, Sektionen för humaniora.

Göteborgs universitet, Institutionen för svenska spåket.

Uppsala universitet, Institutionen för nordiska språk.

Ämnen jag undervisar i

Språksociologi

Namnforskning

Textanalys

Retorik och skrivande

Grammatik

Språkhistoria

Språkvetenskaplig teori och metod

Jag undervisar på fristående kurser inom Svenska språket, inom Språkvetarprogrammet med inriktning mot textbearbetning och textredigering, inom programmet Kultur, kommunikation och administration, samt inom ämneslärarutbildningen i svenska.

Högskolepedagogisk utbildning

Handledning av studenter, 1,5 hp Uppsala universitet, 2011.
Högskolepedagogisk grundkurs, 7,5 hp, Uppsala universitet, 2009.